Tin tức

CÔNG NGHỆ IN LETTERPRESS

CÔNG NGHỆ IN LETTERPRESS Nguyên lý in letterpress Quá trình in chủ yếu dạng trực tiếp, một số theo dạng ...

19/08/2019
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH VỚI TỌA ĐÀM “TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH IN VIỆT NAM”
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH VỚI TỌA ĐÀM “TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH IN VIỆT NAM”

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH VỚI TỌA ĐÀM “TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG VÀ NHỮNG...

19/08/2019
Quản trị màu trong in ấn- một hành trình
Quản trị màu trong in ấn- một hành trình

Quản trị màu trong in ấn- một hành trình Các yêu cầu về màu sắc trong in thử ứng dụng...

05/04/2018
Giá giấy và công in ấn tăng

Giá giấy và công in ấn tăng như hai gọng kìm đang siết ngành in ấn, xuất bản, buộc các...

18/03/2018